VUOSIKOKOUKSEN KANNANOTTO UUDISTETTAVAAN POSTILAKIIN

OSA-AIKATYÖ VIE PALKKAKÖYHYYTEEN JA VAARANTAA POSTIPALVELUIDEN LAADUN

Postilakia muutetaan taas, mutta tiedetäänkö mitä halutaan. Postinjakajien on kovin vaikea ymmärtää, mihin lainsäädännön muutoksilla pyritään. Vapaan kilpailun vaaliminen tilanteessa, jossa printtipostin määrä jatkuvasti vähenee, on aiheuttanut matalapalkka-alalle kiihtyvällä tahdilla pelkästään osa-aikatyötä. Usean eri yrityksen postinjakajat kulkevat peräkanaa samoja reittejä aikana, jolloin ilmastoasioihin pitäisi suhtautua vakavasti.

Viime vuosina Posti on osa-aikaistanut suuria määriä postityöntekijöitä niin vähille viikkotunneille, että eläminen työstä saadulla palkalla on käynyt liki mahdottomaksi. Jakajan työnkuvan huomioiden työviikkoon on melko hankalaa sovitella toista tai jopa kolmatta ansiotyötä elämisen turvaamiseksi.

Kilpailun vapauduttua postialalla alkoi kilpailu myös palkoilla. Syntyi niin sanottua #työehtoshoppailua, jossa samaa työtä tekevillä saattaa palkan ero olla jopa 30 prosenttia.

Huolimatta siitä, missä yrityksessä pienipalkkaista osa-aikatyötä tehdään, on ymmärrettävä, että tehtäviin ei löydy sitoutunutta henkilöstöä. Ammattitaitoa työssä ei pääse kertymään eikä sitä työtehtävissä säily. Suuri työntekijöiden vaihtuvuus ja palkka, jolla ei elä, aiheuttavat alalla väistämättä virheitä ja välinpitämättömyyttä sekä epäluottamusta koko postitoimintaan.

Keinoja kokoaikatyön säilyttämiseksi löytyisi esimerkiksi postinjaon vuoropäivämallissa, jossa eri asuinalueille jaettaisiin postia vuoropäivinä. Kuitenkin lain valmistelun arviomuistioon on annettu eri toimijoilta lausuntoja siitä, että jakopäivät tulisi olla kiinteästi sidottuja tiettyihin viikonpäiviin. Tämä olisi kohtalokasta postityöntekijöille ja viimeistään määrittäisi sen, että työtä olisi tarjolla vain muutamana päivänä viikossa vähäisillä viikkotunneilla. Alalle muodostuisi valtava joukko työssäkäyviä köyhiä, jotka olisivat pakotettuja hakemaan elantonsa ikävimmillään toimeentulotukena.

Helsingin osasto peräänkuuluttaa päättäjiltä ja alan eri toimijoilta vastuullisuutta ja ymmärrystä siitä, mitä seurauksia päätöksillä ja työehtoshoppailulla saadaan aikaan.

Syytä on myös kysyä, mitä asiakas – lähettävä ja vastaanottava – haluaa. Halutaanko alati vaihtuvilla resursseilla hoidettua epävarmaa palvelua, jota tekevät työssäkäyvät köyhät.

Lisätietoa:
Jarmo Pakkanen, varapuheenjohtaja 040 742 5940 ja Riitta Sievilä, tiedottaja 044 514 2832