TYÖSUOJELUN VARAVALTUUTETTUJEN EHDOKASASETTELU

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HELSINKI, ESPOO, VANTAA, KAUNIAINEN, KIRKKONUMMI JA KLAUKKALA PERUSJAKELUN SEKÄ PKS-TERMINAALIN P-LIITTEEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSUOJELUN VARAVALTUUTETTUJEN EHDOKASASETTELU

Työsuojelun varavaltuutettujen vaalit pidetään 4/2021 – 5/2021 välisenä aikana vaalitoimikunnan toimeenpanemana. Ehdokasasettelu ja vaalit koskevat kaikkia alueen työpisteissä työskenteleviä työntekijäasemassa olevia työntekijöitä.

Valittujen 1. ja 2. varavaltuutetun toimikausi alkaa heti ja päättyy 31.12.2021.

EHDOKASASETTELU

Työsuojelun yhteistoimintasopimuksen mukaan nyt pidettävillä vaaleilla valitaan työntekijäasemassa olevien työntekijöiden 1. ja 2. varavaltuutettu. Ehdokkaita saavat asettaa ja ehdokkaiksi saavat asettautua kaikki työpaikan työntekijät.

Ehdokkaan on toimitettava ehdokkuudestaan kirjallinen suostumus sähköisesti vaalitoimikunnalle.

Mikäli ehdokkaita on enemmän kuin 1, suoritetaan vaalit. Jos ehdokkaita on vain kaksi ja he ovat esittäneet tahtonsa olla 1. tai 2. varavaltuutettu, vaaleja ei tarvitse järjestää ja katsotaan syntyneen sopuvaali.

EHDOKKAIDEN NIMET SEKÄ EHDOKKAIDEN KIRJALLISET SUOSTUMUKSET TULEE ILMOITTAA SÄHKÖISESTI VIIMEISTÄÄN 27.4.2021 KLO 8.00 MENNESSÄ OSOITTEELLA:

TYÖSUOJELUVAALITOIMIKUNTA/PKS-ALUE

satu.ollikainen@posti.com

Helsingissä 19.4.2021
vaalitoimikunnan puolesta

Satu Ollikainen,
vaalitoimikunnan puheenjohtaja