• PAU

    Fackförbundet förhandlar arbetsvillkoren, övervakar att avtal följs och tar hand om förmåner för medlemmarna.

  • PAU

    Stark intressebevakare för kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen.

  • Bli medlem

    När du ansluter dig till förbundet garanterar du, att arbetarna kan påverka på saker och att man tar hand om deras intressen även i framtiden.

PAU Helsingin Osasto ry 107

Stark intressebevakare

Stark intressebevakare för kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen

Finlands Post- och Logistikunion PAU är den största arbetar- och tjänstemansorganisationen på branschen. Fackförbundet förhandlar arbetsvillkoren, övervakar att avtal följs och tar hand om förmåner för medlemmarna.

Utnyttja medlemsförmåner

De bästa medlemsförmåner PAU kan bjuda är intressebevakning och det kollektiva avtalet. Medlemmar får också nytta av försäkringar, semesterstöd, olika service och andra medlemsförmåner.

Bli medlem

Att bli medlem i förbundet är ett val för bättre arbetsvillkoren, anställningsskydd och rättigheter. När du ansluter dig till förbundet garanterar du, att arbetarna kan påverka på saker och att man tar hand om deras intressen även i framtiden. På arbetsplatserna är förtroendemannen representant för arbetarna. Från han/henne får du information om medlemskap i förbundet, medlemsförmåner och anslutningsavtalet.

Du kan ansluta dig till förbundet genom att fylla i och skicka in den elektroniska blanketten.
Medlemsavgiften för PAU och arbetslöshetskassan är 1,59% (2017) av den beskattningsbara inkomsten.

Kontaktuppgifter

PAU Helsingin Osasto

Siltasaarenkatu 4, 6.kerros
00530 Helsinki
pau.helsinginosasto@gmail.com

Kontakta oss

© 2024 Copyright - PAU Helsingin osasto