PÄÄLUOTTAMUSMIESTEN JA VARAPÄÄLUOTTAMUSMIESTEN EHDOKASASETTELU

Meneillään oleva pääluottamusmieskausi on venynyt neljästä vuodesta seitsemään vuoteen. Syynä on se, että työnantaja- ja työntekijäpuoli eivät päässeet sopimukseen uusista pääluottamusmiesalueista. Nyt vihdoin syksyllä 2017 työehtosopimusneuvotteluissa asia on saatu sovittua ja näin ollen alueella on alkanut kymmenen päivää kestävä ehdokasasetteluaika. Tarkistathan, että alla oleva ehdokasasetteluilmoitus löytyy sinunkin työpaikkasi ilomoitustaululta.

PÄÄLUOTTAMUS- JA VARAPÄÄLUOTTAMUSMIESTEN EHDOKASASETTELU

HELSINKI JA ESPOO-VANTAA-KAUNIAINEN ALUEILLA

PAU on käynnistänyt pääluottamusmiesten valintamenettelyn. Tavoitteena on, että pääluottamus- ja varapääluottamusmiehet olisi valittu kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Ehdokkaan kelpoisuus edellyttää, että henkilö on ollut PAUn jäsenenä vähintään puoli vuotta ja perehtynyt työpaikan olosuhteisiin. Vaalitoimikunta voi perustellusta syystä, kuten esim. liikkeenluovutustilanteessa, poiketa säännöstä. Henkilö voi olla ehdokkaana vain yhdellä vaalialueella.

VALITAAN HELSINGIN PERUSJAKELUN PÄÄLUOTTAMUSMIES JA VARAPÄÄLUOTTAMUSMIES SEKÄ

 ESPOO – VANTAA – KAUNIAINEN PERUSJAKELUN PÄÄLUOTTAMUSMIES JA VARAPÄÄLUOTTAMUSMIES

 Pääluottamusmiehen ja varapääluottamusmiehen toimikausi on 4 vuotta. Toimikausi alkaa 1.1.2018. Tehtävä on päätoiminen.

Ehdokkaita pääluottamusmiesvaaliin voivat asettaa ne PAUn osastot, joiden jäseniä työskentelee alueella. Lisäksi esityksen ehdokkaasta voivat tehdä vähintään kahdenkymmenen (20) toimialueella työskentelevän jäsenen kannattajaryhmä (nimi, nimen selvennys, ammattiosasto). Esitys on tehtävä kirjallisesti. Samoin ehdokkaan tulee antaa tehtävään kirjallinen suostumus.

Alueen ehdokasasetteluaika on 9.11.2017 – 19.11.2017. Esitykset tulee olla vaalilautakunnalla 20.11.2017 mennessä ja ne tulee osoittaa:

Vaalitoimikunta:

PAU:n Helsingin osasto

Satu Ollikainen

Siltasaarenkatu 4, 6. krs

00530 HELSINKI

Lisätietoja vaaleista antaa vaalitoimikunnan puheenjohtaja

Satu Ollikainen

satu.ollikainen@posti.com

puh: 040 588 4023