PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN JA VARAPÄÄLUOTTAMUSMIEHEN VAALIT JA EHDOKASASETTELU

Käynnistetään Posti jakelu Oy:n Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kirkkonummi ja Klaukkala perusjakelun sekä Posti Oy:n PKS-terminaalin käsittelyn P-liitteen työntekijäasemassa olevien yhteinen ehdokasasettelu pääluottamusmiesvaaliin. Lisäksi käynnistetään ehdokasasettelu myös varapääluottamusmiesvaaliin samalle alueelle.

Tehtävä on päätoiminen.

Ehdokasasettelu alkaa 6.11.2023 ja päättyy 17.11.2023 kello 9:00.

Mikäli vaaliin tulee enemmän ehdokkaita kuin yksi, suoritetaan yksivaiheinen vaali: Äänestää voi samalla kerralla sekä varsinaista, että varaa. Ehdokkaaksi voi halutessaan asettua sekä pääluottamusmiehen, että varapääluottamusmiehen tehtäviin, molempiin tai vain toiseen. Eniten varsinaiseksi ääniä saanut valitaan pääluottamusmieheksi. Varapääluottamusmiesvaalissa eniten ääniä saanut valitaan varapääluottamusmieheksi, mikäli ei ole tullut valituksi varsinaiseksi.

Vaalissa noudatetaan PAU:n pääluottamusmiesten valintaan antamia ohjeita, joista seuraavassa keskeisimpiä; pääluottamusmieheksi voi asettua henkilö, joka on ollut PAU:n jäsenenä vähintään puoli vuotta ja perehtynyt työpaikan olosuhteisiin. Ehdokkaita vaaleihin voi asettaa ammattiosasto, jolla on jäseniä kyseessä olevalla toimialueella tai ehdokas voi kerätä itse kannatuslistan, jossa on vähintään 20 alueella työskentelevän jäsenen allekirjoitus. Kannattajan nimi ei voi olla useamman kuin yhden ehdokkaan kannatuslistalla. Esitys ja/tai kannatuslista on toimitettava kirjallisesti vaalitoimikunnalle ja samalla mukaan on liitettävä ehdokkaan kirjallinen suostumus tehtävään. Suostumus on annettava erikseen kaikkiin niihin tehtäviin, joihin henkilö asettuu ehdokkaaksi.

Äänioikeutettuja ovat ne ammattiosaston jäsenet, jotka on merkitty liiton jäsenrekisteriin, joiden työsuhde on voimassa ja jotka työskentelevät kyseessä olevalla työpaikalla/alueella/yrityksessä.

VAALITOIMIKUNTA

Satu Ollikainen, puheenjohtaja

satu.ollikainen@posti.com

puh. 040 588 4023