Osaston vuosikokous 2020 pidettiin viivästyneenä 12.9.

Kokouksessa osaston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Satu Ollikainen.

Toimikunnan kooksi päätettiin kuusi varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.

Vuoden 2020 toimikunta:
• Varsinaiset jäsenet aakkosjärjestyksessä sukunimen mukaan: Heinävaara Tuomo, Ivovaara Rasmus, Pakkanen Jarmo, Pohjanvuori Pertti, Rajala Juhani ja Viitaniemi Jaana.
• Varajäseniksi vapaaehtoisesti ilmoittautuneet arvotussa järjestyksessä: 1. Väisänen Timo, 2. Sievilä Riitta ja 3. Matilainen Olli.

Vuosikokous päätti yksimielisesti, että osaston Siltasaarenkadulla sijaitseva kiinteistö myydään Rakennusliitolle. Kauppakirjat tehtiin 18.9.2020. Osasto jää tilaan vuokralle toistaiseksi kuukauden irtisanomisajalla. Osaston arkistot toimitetaan Työväen Arkistoon ja arvotavaroille etsitään sopivat sijoituspaikat.

Vuosikokouksessa tehtiin kysely siitä, mihin jäsenten vapaa-ajan toimintaan tai mahdollisesti johonkin muuhun osaston varoja tulisi käyttää. Kerro ehdotuksesi osastolle edunvalvojien kautta tai osaston sähköpostiin: pau.helsinginosasto@gmail.com

Kiitos
Toimikunta