OSASTON OHJE LAKKOAVUSTUKSEN HAKEMISEEN

HELSINGIN OSASTO 107 LAKKOAVUSTUSTEN HAKEMINEN 25.11.2019

1. Lakossa olleilta työntekijöiltä/osaston jäseniltä kerätään lakkoavustushakemukset ja palkkalaskelmat, joista selviää lakon aikainen ansionpidätys. Jäsenille, jotka ovat tehneet lakonalaista työtä, ei makseta lakkoavustusta.

• Lakkoavustushakemus löytyy liiton verkkosivuilta osoitteesta: https://www.pau.fi/edunvalvonta/lakko/lakkoavustushakemus.html
• Hakemuspohja on lähetetty luottamus- ja varaluottamusmiehille sähköisenä liitteenä.
• Hakemuksia voi hakea osaston toimistosta lakkopäivien aikana kello 11 – 14. Hakemuksen voi myös täyttää osaston toimistossa.

2. Lakkoavustushakemus ja liitteet toimitetaan Helsingin osastoon, ei liiton toimistoon.

• Luottamusmies kerää hakemukset ja toimittaa osastoon.
• Pääluottamusmiehet keräävät hakemuksia.
• Hakemuksen, palkkalaskelman ja mahdolliset muut liitteet voi toimittaa myös sähköisinä osaston sähköpostiin pau.helsinginosasto@gmail.com
• Todisteeksi palkan pidättämisestä lakon ajalta käy myös palkkanauhasta otettu valokuva, josta näkyy henkilön nimi sekä tarvittavat tiedot palkan pidätyksestä lakon ajalta.
• Lakkoavustusta voi hakea ajalta, jolta palkkanauhan mukaan palkkaa on pidätetty.

3. Osasto kokoaa kerätyt tiedot Excel-taulukkoon liittoon lähetettäväksi. Täytä hakemuksesi huolellisesti, selvästi ja tarkasti. Kaikki epäselvät hakemukset siirtyvät myöhemmin selvitettäviksi.

Työtaisteluun osallistuneille jäsenille maksettava lakkoavustus on 67 € lakkopäivältä.

Kokoaikaiselle työntekijälle maksetaan lakkoavustus niin monelta päivältä kuin palkka on pidätetty lakon vuoksi (enintään 7 päivää viikkoa kohden, koska palkka pidätetään kaikilta kalenteripäiviltä).

Osa-aikaiselle työntekijälle maksetaan lakkoavustus työpäivien lukumäärän mukaan (enintään 5 päivää viikossa). Osa-aikaiselle, jolla on tunteja keskimäärin enemmän kuin 7 tuntia 39 minuuttia päivässä, voidaan maksaa lakkoavustus useammalta päivältä kuin työvuoroja olisi ollut.

Vuokratyöntekijät

Vuokratyöntekijä on oikeutettu lakkoavustukseen, kun hänen niin sanottu pohjasopimus on voimassa eikä hän ole ottanut työhön kutsussa tarjottua työtä vastaan lakon aikana. Lakkoavustuksen maksamisen edellytyksenä on, että työntekijällä on aiempia työhön kutsuja postityöhön välittömästi ennen lakon alkua. Vuokratyöntekijän tulee toimittaa kuva/kopio pohjasopimuksestaan ja työhön kutsusta hakemuksen yhteydessä osastoon.

Määräaikaiset työntekijät

Määräaikainen työntekijä saa myös lakkoavustuksen, mikäli hän on ollut työsuhteessa Postiin välittömästi ennen lakon alkua ja osoittaa, että katkon syynä on työtaistelu. Määräaikaisen työntekijän tulee toimittaa kuva/kopio lakkoa edeltävästä työsopimuksestaan hakemuksen yhteydessä osastoon.

Laskelma 67 euron lakkoavustuksesta

Avustus on verotonta 16 euroon asti. Yli 16 euron avustuksesta peritään tuloverolain 88 §:n ja verohallinnon päätöksen mukainen 30 prosentin ennakonpidätys. Ylimenevä osa on 51 euroa. Nettona lakkoavustuksesta jää käteen 51,70 euroa päivältä.
67 € – 16€ = 51 euroa, josta peritään ennakonpidätystä 30 %. Vero on 15,30 euroa. Käteen jää (51 € – 15,30 €)= 35,70 € + 16 € (veroton osuus) = Yhteensä 51,70 € päivässä.

Muihin SAK:n liittoihin kuuluvien lakkoavustukset

Mikäli työntekijä on PAUn julistamassa lakossa, mutta kuuluu johonkin toiseen SAK:n liittoon, tulee hänen todistaa liittonsa jäsenyys. Helpoin tapa on ottaa kopio tai valokuva jäsenkortista. Muutoin toimitaan samoin kuin PAUn jäsenen kohdalla.

Osa ammattiliitoista on kuitannut PAUn mukaisen 67 €:n lakkoavustuksen: Paperiliitto, Rakennusliitto, Sähköalojen ammattiliitto, Suomen elintarviketyöläisten liitto SEL, JHL, PAM ja Teollisuusliitto.

16 € verovapaan tuen on kuitannut AKT. HUOM! AKT:n jäsenten osalta lakkoavustushakemus viikon 46 (11.11. – 17.11.) osalta palautetaan PAUn ammattiosastolle ja viikosta 47 alkaen AKT:n ammattiosastolle.

Muiden ammattiliittojen jäseniä ohjeistetaan olemaan yhteydessä omaan liittoonsa.

Lakkoavustusten maksuaikataulu

Jäsenten lakkoavustukset pyritään maksamaan mahdollisimman nopeasti. Avustusten maksaminen ei kuitenkaan käy hetkessä, kärsivällisyyttä siis vaaditaan.

Ohjeita tarkennetaan tarvittaessa

Lisätietoja

Satu Ollikainen, satu.ollikainen@posti.com, 040 588 4023
Riitta Sievilä, riitta.sievila@posti.com, 044 514 2832
Teemu Neuvonen, teemu.neuvonen@posti.com, 040 093 1753