OSASTON KANNANOTTO

Helsingin osaston jäsenkokous päätti ottaa kantaa Postin jakelupäiväuudistukseen. Medialle on lähetetty alla luettavissa oleva kannanotto, joka on julkinen ja sitä saa mieluusti levittää kaikissa medioissa. Levitä, jos olet samaa mieltä kanssamme! Kiitos.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn Helsingin osaston kannanotto

Posti on unohtanut henkilöstön työssä jaksamisen

Jakelun kevennetty tiistai aiheuttaa jakajille epäinhimillistä kuormitusta viikon muina päivinä.

Posti on unohtanut henkilöstön työssäjaksamisen. Työtaakka ei jakaudu enää tasaisesti eri päiville. Työntekijät purkavat ruuhkautuneita postimääriä tehden useita yhdeksän tunnin työpäiviä viikossa. Valitettavasti postimäärien kasautuminen aiheuttaa sen, että asiakkaat saavat postinsa vasta illalla tai useita päiviä myöhässä.

Muiden kuin tiistaipäivien postinkulku on pahasti ruuhkautunut. Ylikuormitus heikentää työtehoa ja kasvattaa tapaturmariskiä. Työn laatu kärsii ja asiakkaan laatikkoon saattaa päätyä väärää postia.

Vapaana pidetyn tiistain työtunnit on tehtävä muina päivinä. Täten päivistä muodostuu ennätyspitkiä. Tiistaina työssä olevat eivät lepää. Tiistaisin työskentelevät tekevät omien töidensä lisäksi vapaapäivillä olevien työt ja usein myös jakavat maanantailta jakamatta jäänyttä postia.

PAUn Helsingin osasto korostaa, että postinjakajat tekevät kuitenkin parhaansa, että asiakkaat saisivat postinsa ajoissa.

Perhe-elämä kärsii

Posti ei huomioi velvollisuuttaan työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. Postin johtaja Yrjö Eskola kirjoittaa blogissaan seuraavaa: ”Vaikka tiistaina ei jaeta kaikkia tuotteita, se ei ole ruuhkauttanut keskiviikon postinjakelua. Uudistukselta odotetaan paitsi säästöjä myös parempaa työssäjaksamista. Hyvin suunniteltu resursointi ja tiistain oma jakelureitistö antaa mahdollisuuden vaikkapa viikolla pidettävään vapaapäivään.”

Työssäjaksamisen tukemista tai työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista ei ole se, että työntekijöiden työhönsidonnaisuutta kasvatetaan uusilla työaikajärjestelyillä, jotka pidentävät työpäivien pituutta sekä lasten hoitopäiviä tai yksinoloa huomattavasti.

Henkilöstön jaksamiseen liittyvät laiminlyönnit, työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen puutteet sekä työntekijöiden syyttäminen saamattomasta työstä vaikeuttavat yhteistyötä. Helsingin osasto pitää työaikamuutoksia pelkkinä säästötoimenpiteinä ja jakelupäiväuudistusta epäonnistuneena.

 PAU:n Helsingin osasto edustaa noin 1300 postinjakajaa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa.

PAU:n Helsingin osasto, Toimikunta

Lisätietoja:

Satu Ollikainen, osaston puheenjohtaja, puh. 040 588 4023

Jarmo Pakkanen, varapuheenjohtaja, puh. 040 742 5940