JÄSENKOKOUS

KUTSU JÄSENKOKOUKSEEN

Osaston kokous maanantaina 8.4.2019 kello 17.30 osoitteessa Siltasaarenkatu 4.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

• Asiantuntija Niina Pentinmäki Posti- ja logistiikka-alan unionista tulee kertomaan Postin työterveyden puitesuunnitelmasta vuosille 2019 – 2021 ja työsuojelullisista asioista.

• Valitaan osaston ehdokkaat perusjakelun alueen Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen työsuojeluvaltuutetun sekä 1. ja 2. varatyösuojeluvaltuutetun myöhemmin suoritettavaan vaaliin.

• Käsitellään osaston sääntöjen 3§ kohta 3 mukainen valitus osaston kokoukselle.

TERVETULOA

OSASTON TOIMIKUNTA