• Edunvalvonta

    Et ole yksin. Ota rohkeasti yhteyttä, jos sinulla on ongelmia työelämässä tai kysymyksiä omista oikeuksistasi.

Päätoimiset edunvalvojat
työntekijöiden tukena

Riitta Sievilä

Alueellinen pääluottamusmies PKS perusjakelu

Alueellisen pääluottamusmies Riitta Sievilän toimialueena on Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi ja Klaukkala sekä PKS rahtiterminaalin P-liitteen työntekijät. Hänen tehtäviinsä kuuluu yleinen edunvalvonta työpaikoissa ja toimiminen varsinaisena luottamusmiehenä paikoissa, joissa omaa luottamusmiestä ei ole. Edustettavien työpaikkojen määrä on 31, joista tällä hetkellä kuusi on jakelun kylmälähtöpisteitä. Pääluottamusmiehen neuvottelukumppaneina työnantajapuolella ovat palvelupäälliköt, kaksi aluepäällikköä ja yksi tuotantopäällikkö. Riitta on toiminut erilaisissa edunvalvontatehtävissä vuodesta 2007 lähtien ja pääluottamusmiehenä vuodesta 2018.

PL 614 | Postintaival 9 | 00231 Hki | 044 514 2832 | riitta.sievila@posti.com

Seppo Airaksinen

Työsuojeluvaltuutettu PKS perusjakelu

Seppo Airaksinen valittiin pääkaupunkiseudun työsuojeluvaltuutetuksi vuonna 2016. Seppo toimi aiemmin Vantaalla oman toimipaikkansa luottamusmiehenä sekä työsuojeluasiamiehenä. Työsuojeluvaltuutettuna hänen toimialueensa on sama kuin alueellisella pääluottamusmiehellä. Työsuojeluvaltuutetun tehtäviä, valintaa ja oikeuksia säätelee Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta eli niin sanottu työsuojelun valvontalaki. Tehtävät ovat hyvin laaja-alaisia muun muassa erilaisista valvonta- ja edustustehtävistä psyykkisen ja fyysisen työhyvinvoinnin edistämiseen, työolojen parantamiseen ja työtapaturmien ennaltaehkäisyyn. Työsuojeluvaltuutettu on kaikkien työntekijöiden edustaja työsuojeluasioissa.

PL 614 | Postintaival 9 | 00231 Hki | 050 5723 805 | seppo.airaksinen@posti.com

Riitta Sievilän sijaisen yhteystiedot:

Jaana Viitaniemi
Alueellinen varapääluottamusmies
PKS perusjakelu
PL 614, Postintaival 9
00231 Helsinki

p. 050 590 6701
jaana.viitaniemi@posti.com

Seppo Airaksisen sijaisen yhteystiedot:

Sari Kolehmainen
Työsuojelun 1. varavaltuutettu
PKS perusjakelu
PL 614, Postintaival 9
00231 Helsinki

p. 050 590 8191
sari.kolehmainen@posti.com

Mitä on edunvalvonta?

Työntekijöiden oikeuksien valvominen on liiton tärkein edunvalvontatehtävä. Liiton edustajat valvovat, että työnantaja noudattaa lakeja ja neuvoteltuja sopimuksia. Pääluottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, toimipaikkojen luottamusmiehet ja työsuojeluasiamiehet auttavat ja neuvovat jos työnantaja rikkoo työntekijän perusoikeuksia.

Työntekijöiden perusoikeuksien kivijalka on PAU:n neuvottelema työehtosopimus (TES). PAU on siinä neuvotellut mm. palkoista, työaikakorvauksista, vuosilomista, sairausajan palkoista, vuosityöajanlyhennyksistä yms.

TES on jäsenetu, jonka etuja ei voi saavuttaa ilman jäsenistöä ja mahdollisimman suuren järjestäytymisasteen synnyttämää joukkovoimaa. Siksi on tärkeää, että mahdollisimman moni postinjakaja on liittynyt PAU:hun.

Työntekijällä on aina oikeus pyytää edunvalvoja mukaansa työnantajan / esimiehen kanssa käytäviin keskusteluihin ja neuvotteluihin. Edunvalvojilla on salassapitovelvollisuus.

© 2023 Copyright - PAU Helsingin osasto