• Edunvalvonta

    Et ole yksin. Ota rohkeasti yhteyttä, jos sinulla on ongelmia työelämässä tai kysymyksiä omista oikeuksistasi.

Päätoimiset edunvalvojat
työntekijöiden tukena

Riitta Sievilä

Alueellinen pääluottamusmies Helsinki

Alueellisen pääluottamusmies Riitta Sievilän toimialueena on Helsinki. Hänen tehtäviinsä kuuluu yleinen edunvalvonta työpaikoissa ja toimiminen varsinaisena luottamusmiehenä paikoissa, joissa omaa luottamusmiestä ei ole. Edustettavien työpaikkojen määrä on 19. Jakelutoimipaikkoja on 14, lähtöpisteitä kaksi sekä Ilmalassa sijaitsevat polkupyöräkorjaamo, HKI 10:n yölajittelu ”linnake” ja esityötehdas ”factory”. Pääluottamusmiehen neuvottelukumppaneina työnantajapuolella ovat palvelupäälliköt ja aluepäällikkö. Riitta on toiminut erilaisissa edunvalvontatehtävissä vuodesta 2007 lähtien ja pääluottamusmiehenä vuodesta 2018.

Palvelutuotanto Etelä-Suomi | Perusjakelu Helsinki | PL 614 | 00231 Hki | p. 044 514 2832 | riitta.sievila@posti.com

Teemu Neuvonen

Alueellinen pääluottamusmies Espoo, Vantaa ja Kauniainen

Alueellisen pääluottamusmies Teemu Neuvosen toimialueena on Espoo/Vantaa/Kauniainen. Hänen tehtäviinsä kuuluu yleinen edunvalvonta työpaikoissa ja toimiminen varsinaisena luottamusmiehenä paikoissa, joissa omaa luottamusmiestä ei ole. Edustettavien työpaikkojen määrä on 13. Espoossa on viisi jakelutoimipaikkaa ja yksi lähtöpiste. Vantaalla on viisi jakelutoimipaikkaa ja 2 lähtöpistettä. Pääluottamusmiehen neuvottelukumppaneina työnantajapuolella ovat palvelupäälliköt ja aluepäällikkö. Teemu on toiminut edunvalvontatehtävissä vuodesta 2012 lähtien ja pääluottamusmiehenä alkaen 1.7.2019.

Palvelutuotanto Etelä-Suomi | Perusjakelu Espoo, Vantaa ja Kauniainen | PL 614 | 00231 Hki | p. 040 093 1753 | teemu.neuvonen@posti.com

Seppo Airaksinen

Työsuojeluvaltuutettu Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen

Seppo Airaksinen valittiin pääkaupunkiseudun työsuojeluvaltuutetuksi vuonna 2016. Vantaalaistaustainen Seppo toimi aiemmin oman toimipaikkansa luottamusmiehenä sekä työsuojeluasiamiehenä. Hänen toimialueeseensa kuuluu 33 jakelutoimipaikkaa. Työsuojeluvaltuutetun tehtäviä, valintaa ja oikeuksia säätelee Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta eli niin sanottu työsuojelun valvontalaki. Tehtävät ovat hyvin laaja-alaisia muun muassa erilaisista valvonta- ja edustustehtävistä psyykkisen ja fyysisen työhyvinvoinnin edistämiseen, työolojen parantamiseen ja työtapaturmien ennaltaehkäisyyn. Työsuojeluvaltuutettu on kaikkien työntekijöiden edustaja työsuojeluasioissa.

Palvelutuotanto Etelä-Suomi | Perusjakelu pääkaupunkiseudun alue | PL 614 | 00231 Hki | p. 050 5723 805 | seppo.airaksinen@posti.com

Riitta Sievilän sijaisen yhteystiedot:

Petra Peltomäki
Alueellinen varapääluottamusmies
Palvelutuotanto Etelä-Suomi
Helsinki perusjakelu
PL 614
00231 Helsinki

p. 050 590 6701
petra.peltomaki@posti.com

Seppo Airaksisen sijaisen yhteystiedot:

Mika Kukkola
1. varatyösuojeluvaltuutettu
Palvelutuotanto Etelä-Suomi
Pääkaupunkiseutu perusjakelu
PL 614
00231 Helsinki

p. 040 355 0703
mika.kukkola@posti.com

Teemu Neuvosen sijaisen yhteystiedot:

Toistaiseksi Neuvosta sijaistavan henkilön tiedot ilmoitetaan työpaikoille aina tapauskohtaisesti.

Mitä on edunvalvonta?

Työntekijöiden oikeuksien valvominen on liiton tärkein edunvalvontatehtävä. Liiton edustajat valvovat, että työnantaja noudattaa lakeja ja neuvoteltuja sopimuksia. Pääluottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, toimipaikkojen luottamusmiehet ja työsuojeluasiamiehet auttavat ja neuvovat jos työnantaja rikkoo työntekijän perusoikeuksia.

Työntekijöiden perusoikeuksien kivijalka on PAU:n neuvottelema työehtosopimus (TES). PAU on siinä neuvotellut mm. palkoista, työaikakorvauksista, vuosilomista, sairausajan palkoista, vuosityöajanlyhennyksistä yms.

TES on jäsenetu, jonka etuja ei voi saavuttaa ilman jäsenistöä ja mahdollisimman suuren järjestäytymisasteen synnyttämää joukkovoimaa. Siksi on tärkeää, että mahdollisimman moni postinjakaja on liittynyt PAU:hun.

Työntekijällä on aina oikeus pyytää edunvalvoja mukaansa työnantajan / esimiehen kanssa käytäviin keskusteluihin ja neuvotteluihin. Edunvalvojilla on salassapitovelvollisuus.

© 2019 Copyright - PAU Helsingin osasto