PÄÄLUOTTAMUSMIESVAALIEN TULOKSET

PÄÄLUOTTAMUSMIESVAALIEN TULOKSET

Pääkaupunkiseudun alueen pääluottamusmiesvaaleissa kaikkien paikkojen osalta on syntynyt sopuvaali.

 

ESPOO – VANTAA – KAUNIAINEN PÄÄLUOTTAMUSMIEHEKSI VALITTIIN

 ASMO JUVANOJA, Espoo

VARAPÄÄLUOTTAMUSMIEHEKSI VALITTIIN

 TEEMU NEUVONEN, Matinkylä

 

HELSINGIN ALUEEN PÄÄLUOTTAMUSMIEHEKSI VALITTIIN

 RIITTA PESONEN, Kontula

VARAPÄÄLUOTTAMUSMIEHEKSI VALITTIIN

 PETRA PELTOMÄKI, Konala

OSASTON KANNANOTTO

Helsingin osaston jäsenkokous päätti ottaa kantaa Postin jakelupäiväuudistukseen. Medialle on lähetetty alla luettavissa oleva kannanotto, joka on julkinen ja sitä saa mieluusti levittää kaikissa medioissa. Levitä, jos olet samaa mieltä kanssamme! Kiitos.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn Helsingin osaston kannanotto

Posti on unohtanut henkilöstön työssä jaksamisen

Jakelun kevennetty tiistai aiheuttaa jakajille epäinhimillistä kuormitusta viikon muina päivinä.

Posti on unohtanut henkilöstön työssäjaksamisen. Työtaakka ei jakaudu enää tasaisesti eri päiville. Työntekijät purkavat ruuhkautuneita postimääriä tehden useita yhdeksän tunnin työpäiviä viikossa. Valitettavasti postimäärien kasautuminen aiheuttaa sen, että asiakkaat saavat postinsa vasta illalla tai useita päiviä myöhässä.

Muiden kuin tiistaipäivien postinkulku on pahasti ruuhkautunut. Ylikuormitus heikentää työtehoa ja kasvattaa tapaturmariskiä. Työn laatu kärsii ja asiakkaan laatikkoon saattaa päätyä väärää postia.

Vapaana pidetyn tiistain työtunnit on tehtävä muina päivinä. Täten päivistä muodostuu ennätyspitkiä. Tiistaina työssä olevat eivät lepää. Tiistaisin työskentelevät tekevät omien töidensä lisäksi vapaapäivillä olevien työt ja usein myös jakavat maanantailta jakamatta jäänyttä postia.

PAUn Helsingin osasto korostaa, että postinjakajat tekevät kuitenkin parhaansa, että asiakkaat saisivat postinsa ajoissa.

Perhe-elämä kärsii

Posti ei huomioi velvollisuuttaan työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. Postin johtaja Yrjö Eskola kirjoittaa blogissaan seuraavaa: ”Vaikka tiistaina ei jaeta kaikkia tuotteita, se ei ole ruuhkauttanut keskiviikon postinjakelua. Uudistukselta odotetaan paitsi säästöjä myös parempaa työssäjaksamista. Hyvin suunniteltu resursointi ja tiistain oma jakelureitistö antaa mahdollisuuden vaikkapa viikolla pidettävään vapaapäivään.”

Työssäjaksamisen tukemista tai työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista ei ole se, että työntekijöiden työhönsidonnaisuutta kasvatetaan uusilla työaikajärjestelyillä, jotka pidentävät työpäivien pituutta sekä lasten hoitopäiviä tai yksinoloa huomattavasti.

Henkilöstön jaksamiseen liittyvät laiminlyönnit, työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen puutteet sekä työntekijöiden syyttäminen saamattomasta työstä vaikeuttavat yhteistyötä. Helsingin osasto pitää työaikamuutoksia pelkkinä säästötoimenpiteinä ja jakelupäiväuudistusta epäonnistuneena.

 PAU:n Helsingin osasto edustaa noin 1300 postinjakajaa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa.

PAU:n Helsingin osasto, Toimikunta

Lisätietoja:

Satu Ollikainen, osaston puheenjohtaja, puh. 040 588 4023

Jarmo Pakkanen, varapuheenjohtaja, puh. 040 742 5940

PÄÄLUOTTAMUSMIESTEN JA VARAPÄÄLUOTTAMUSMIESTEN EHDOKASASETTELU

Meneillään oleva pääluottamusmieskausi on venynyt neljästä vuodesta seitsemään vuoteen. Syynä on se, että työnantaja- ja työntekijäpuoli eivät päässeet sopimukseen uusista pääluottamusmiesalueista. Nyt vihdoin syksyllä 2017 työehtosopimusneuvotteluissa asia on saatu sovittua ja näin ollen alueella on alkanut kymmenen päivää kestävä ehdokasasetteluaika. Tarkistathan, että alla oleva ehdokasasetteluilmoitus löytyy sinunkin työpaikkasi ilomoitustaululta.

PÄÄLUOTTAMUS- JA VARAPÄÄLUOTTAMUSMIESTEN EHDOKASASETTELU

HELSINKI JA ESPOO-VANTAA-KAUNIAINEN ALUEILLA

PAU on käynnistänyt pääluottamusmiesten valintamenettelyn. Tavoitteena on, että pääluottamus- ja varapääluottamusmiehet olisi valittu kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Ehdokkaan kelpoisuus edellyttää, että henkilö on ollut PAUn jäsenenä vähintään puoli vuotta ja perehtynyt työpaikan olosuhteisiin. Vaalitoimikunta voi perustellusta syystä, kuten esim. liikkeenluovutustilanteessa, poiketa säännöstä. Henkilö voi olla ehdokkaana vain yhdellä vaalialueella.

VALITAAN HELSINGIN PERUSJAKELUN PÄÄLUOTTAMUSMIES JA VARAPÄÄLUOTTAMUSMIES SEKÄ

 ESPOO – VANTAA – KAUNIAINEN PERUSJAKELUN PÄÄLUOTTAMUSMIES JA VARAPÄÄLUOTTAMUSMIES

 Pääluottamusmiehen ja varapääluottamusmiehen toimikausi on 4 vuotta. Toimikausi alkaa 1.1.2018. Tehtävä on päätoiminen.

Ehdokkaita pääluottamusmiesvaaliin voivat asettaa ne PAUn osastot, joiden jäseniä työskentelee alueella. Lisäksi esityksen ehdokkaasta voivat tehdä vähintään kahdenkymmenen (20) toimialueella työskentelevän jäsenen kannattajaryhmä (nimi, nimen selvennys, ammattiosasto). Esitys on tehtävä kirjallisesti. Samoin ehdokkaan tulee antaa tehtävään kirjallinen suostumus.

Alueen ehdokasasetteluaika on 9.11.2017 – 19.11.2017. Esitykset tulee olla vaalilautakunnalla 20.11.2017 mennessä ja ne tulee osoittaa:

Vaalitoimikunta:

PAU:n Helsingin osasto

Satu Ollikainen

Siltasaarenkatu 4, 6. krs

00530 HELSINKI

Lisätietoja vaaleista antaa vaalitoimikunnan puheenjohtaja

Satu Ollikainen

satu.ollikainen@posti.com

puh: 040 588 4023

TERVETULOA JÄSENKOKOUKSEEN!

JÄSENKOKOUSKUTSU

PAU:n Helsingin Osaston jäsenkokous pidetään tiistaina 7. marraskuuta 2017 klo16.00 osaston toimistolla   Siltasaarenkatu 4, 6.krs. 00530 Helsinki.

Kokouksessa käydään läpi uutta työehtosopimusta, josta meille tulee kertomaan liiton lakimies Iikka Avela.

Kokouksessa asetetaan osaston ehdokkaat Espoo-Vantaa-Kauniainen ja Helsingin alueen pääluottamusmies- ja varapääluottamusmiesvaaleihin.

Kahvi- ja teetarjoilu.

Tervetuloa!

PAU:n Helsingin Osasto ry.

Toimikunta

PAU:n liittokokous päättyi

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn XXV liittokokous pidettiin 7.-9.6.2017 Cumulus Resort Airport Centerissä Vantaalla.

Helsingin osastosta paikalla olivat liittohallituksen jäsenenä Asmo Juvanoja ja liittovaltuuston puheenjohtajana Satu Ollikainen. Osaston varsinaisina kokousedustajina olivat vantaalaiset Seppo Airaksinen ja Jorma Lauronen, espoolaiset Sari Kolehmainen, Jere Mäkinen, Teemu Neuvonen ja Ilona Tolonen sekä helsinkiläiset Ville Asikainen, Rasmus Ivovaara, Tuula Kari, Jarmo Pakkanen, Pertti Pohjanvuori, Timo Väisänen ja Riitta Pesonen, joka kuului myös kokouksen puheenjohtajistoon. Kaiken kaikkiaan edustajia oli 180 koko Suomesta PAU:n eri ammattiosastoista.

Satu Ollikainen ja Riitta Pesonen.

Jorma Lauronen, Timo Väisänen ja Ville Asikainen.

Kokousväkeä puhutti ja huolestutti muun muassa postilakiuudistus. Lakiesitystä pidetään vahvasti postipalveluita, kansalaisten yksityisyydensuojaa ja postialan työllisyyttä heikentävänä. Liittokokous vetosikin voimakkaasti kansanedustajiin lakiesityksen hylkäämiseksi. Esitys on eduskunnan käsittelyssä parhaillaan ja kansanedustajat äänestävät siitä ensi viikolla.

PAU:n puheenjohtaksi valittiin yksimielisesti jatkamaan Heidi Nieminen. Tervehdyksensä kokousväelle esittivät SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ja Postin toimitusjohtaja Heikki Malinen.

Tarkemmin kokouksesta pau.fi.

 

 

Osaston tiedottamisessa henkilövaihdoksia

Osaston tiedottajan ja Preivarin päätoimittaja Aki Korhosen lähdettyä opintojen tielle ja siirryttyä pois osaston toiminnasta, tiedotustehtäviä on jaettu uudelleen.

Tästä päivästä, 18.5.2017, alkaen osaston Facebook-profiilia ylläpitävät toimikunnan jäsenet Petra Peltomäki ja Ville Asikainen sekä osaston sihteeri Riitta Pesonen, joka pitää yllä myös osaston verkkosivuja.

Tiedotuslehtemme Preivarin päätoimittaja on vielä vahvistamatta. Jos tehtävä houkuttaa, ota yhteyttä osaston puheenjohtajaan Satu Ollikaiseen.

(Päivitetty 30.5.2017, lisätty: Ville Asikainen)

Valintoja toimikunnassa

Uuden toimikunnan tehtäväjako on pääosin selvillä. Osaston lehteen Preivariin kaivataan edelleen uutta päätoimittajaa ja muunkin tiedotustoiminnan osalta tehtävät ovat vielä avoinna. Nykyinen päätoimittaja ja tiedottaja lopettaa 5.5.2017 Preivarin numeron 1/2017 ilmestyttyä.

Osaston vuosikokouksesta 25.3.2017 lyhyesti

Uusi toimikunta vuodelle 2017-2018.

Osaston vuosikokous on jälleen pidetty. Paikka oli perinteisesti Hotelli Arthur Helsingin Kaisaniemessä lauantaina 25.3.2017. Läsnä oli noin 80 osaston jäsentä.

Vierailevana puhujana oli PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen. Hän muistutti, että uusi postilaki on paraikaa valmisteilla ja siihen voi edelleen vaikuttaa ennen lain varsinaista eduskuntakäsittelyä. Lisäksi Nieminen ennakoi, että työmarkkinasyksystä on tulossa erittäin vaikea.

Osaston puheenjohtajana jatkaa yksimielisesti Satu Ollikainen. Toimikuntaan valittiin varsinaisiksi jäseniksi kaudelle 2017-2018 Riitta Pesonen (58 ääntä), Petra Peltomäki (52, uusi jäsen), Teemu Neuvonen (48), Jarmo Pakkanen (42), Timo Väisänen (41), Ilona Tolonen (35), Ville Asikainen (34), Sari Kolehmainen (31) ja varajäseniksi Pertti Pohjanvuori (27), Juhani Rajala (25, uusi) sekä Soile Järvelä (24). Ehdokkaita ei ollut enempää.

Laajempi kokousjuttu on luettavissa Preivarin numerossa 1/2017 huhtikuussa. Kokouksen julkinen kannanotto on luettavissa tästä.

Vuosikokouskutsu 2017

PAU:n Helsingin osasto ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Hotelli Arthurin (Vuorikatu 19, Kaisaniemi) juhlasalissa lauantaina 25.3.2017 alkaen kello 11:00

 

 

 

 

 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:
– valitaan osaston puheenjohtaja ja toimikunta
– esitetään edellisen vuoden tili- ja toimintakertomus
– hyväksytään talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Lisäksi
– palkitaan vuoden 2016 edunvalvontateko tai -tekijä
– päätetään osaston kannanotosta
– valitaan 13 edustajaa PAU:n XXV liittokokoukseen 7.-9.6.2017
– ajankohtaiskatsauksen esittää PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen

Kokouksen jälkeen osasto tarjoaa lounaan noutopöydästä ravintola Arthurissa.

Sitovat ilmoittautumiset kokousruokailuun 19.3.2017 mennessä tekstiviestitse numeroon 050 590 6701 tai sähköpostitse osoitteeseen info@pauhki.net. Muista mainita mahdollinen erityisruokavalio.

Esitykset edunvalvontapalkinnon saajiksi 26.2.2017 mennessä sähköpostitse osoitteeseen info@pauhki.net tai osaston puheenjohtajalle satu.ollikainen@posti.com

Tervetuloa mukaan päättämään ja keskustelemaan!

Otathan jäsenkorttisi mukaan saapuessasi kokouspaikalle.

Toimikunta