ALUEEMME TYÖSUOJELUN VARAVALTUUTETTUJEN VALINTA

Ehdokasasettelun päätyttyä tänään 27.4.2021 on alueelle valittu sopuvaalilla 1. varatyösuojeluvaltuutettu Sari Kolehmainen, postityöntekijä Espoon keskuksen jakelutoimipaikasta.

Ehdokkaita 2. varatyösuojeluvaltuutetuksi ei tullut. Vaalitoimikunta päätti, että tässä kohtaa uutta ehdokasasettelua ei aloiteta.

Onnittelut valinnasta Sarille!

Sarin sähköpostiosoite on sari.kolehmainen@posti.com
Työpuhelimen numero ilmoitetaan myöhemmin.

TYÖSUOJELUN VARAVALTUUTETTUJEN EHDOKASASETTELU

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HELSINKI, ESPOO, VANTAA, KAUNIAINEN, KIRKKONUMMI JA KLAUKKALA PERUSJAKELUN SEKÄ PKS-TERMINAALIN P-LIITTEEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSUOJELUN VARAVALTUUTETTUJEN EHDOKASASETTELU

Työsuojelun varavaltuutettujen vaalit pidetään 4/2021 – 5/2021 välisenä aikana vaalitoimikunnan toimeenpanemana. Ehdokasasettelu ja vaalit koskevat kaikkia alueen työpisteissä työskenteleviä työntekijäasemassa olevia työntekijöitä.

Valittujen 1. ja 2. varavaltuutetun toimikausi alkaa heti ja päättyy 31.12.2021.

EHDOKASASETTELU

Työsuojelun yhteistoimintasopimuksen mukaan nyt pidettävillä vaaleilla valitaan työntekijäasemassa olevien työntekijöiden 1. ja 2. varavaltuutettu. Ehdokkaita saavat asettaa ja ehdokkaiksi saavat asettautua kaikki työpaikan työntekijät.

Ehdokkaan on toimitettava ehdokkuudestaan kirjallinen suostumus sähköisesti vaalitoimikunnalle.

Mikäli ehdokkaita on enemmän kuin 1, suoritetaan vaalit. Jos ehdokkaita on vain kaksi ja he ovat esittäneet tahtonsa olla 1. tai 2. varavaltuutettu, vaaleja ei tarvitse järjestää ja katsotaan syntyneen sopuvaali.

EHDOKKAIDEN NIMET SEKÄ EHDOKKAIDEN KIRJALLISET SUOSTUMUKSET TULEE ILMOITTAA SÄHKÖISESTI VIIMEISTÄÄN 27.4.2021 KLO 8.00 MENNESSÄ OSOITTEELLA:

TYÖSUOJELUVAALITOIMIKUNTA/PKS-ALUE

satu.ollikainen@posti.com

Helsingissä 19.4.2021
vaalitoimikunnan puolesta

Satu Ollikainen,
vaalitoimikunnan puheenjohtaja

VUOSIKOKOUKSEN KANNANOTTO UUDISTETTAVAAN POSTILAKIIN

OSA-AIKATYÖ VIE PALKKAKÖYHYYTEEN JA VAARANTAA POSTIPALVELUIDEN LAADUN

Postilakia muutetaan taas, mutta tiedetäänkö mitä halutaan. Postinjakajien on kovin vaikea ymmärtää, mihin lainsäädännön muutoksilla pyritään. Vapaan kilpailun vaaliminen tilanteessa, jossa printtipostin määrä jatkuvasti vähenee, on aiheuttanut matalapalkka-alalle kiihtyvällä tahdilla pelkästään osa-aikatyötä. Usean eri yrityksen postinjakajat kulkevat peräkanaa samoja reittejä aikana, jolloin ilmastoasioihin pitäisi suhtautua vakavasti.

Viime vuosina Posti on osa-aikaistanut suuria määriä postityöntekijöitä niin vähille viikkotunneille, että eläminen työstä saadulla palkalla on käynyt liki mahdottomaksi. Jakajan työnkuvan huomioiden työviikkoon on melko hankalaa sovitella toista tai jopa kolmatta ansiotyötä elämisen turvaamiseksi.

Kilpailun vapauduttua postialalla alkoi kilpailu myös palkoilla. Syntyi niin sanottua #työehtoshoppailua, jossa samaa työtä tekevillä saattaa palkan ero olla jopa 30 prosenttia.

Huolimatta siitä, missä yrityksessä pienipalkkaista osa-aikatyötä tehdään, on ymmärrettävä, että tehtäviin ei löydy sitoutunutta henkilöstöä. Ammattitaitoa työssä ei pääse kertymään eikä sitä työtehtävissä säily. Suuri työntekijöiden vaihtuvuus ja palkka, jolla ei elä, aiheuttavat alalla väistämättä virheitä ja välinpitämättömyyttä sekä epäluottamusta koko postitoimintaan.

Keinoja kokoaikatyön säilyttämiseksi löytyisi esimerkiksi postinjaon vuoropäivämallissa, jossa eri asuinalueille jaettaisiin postia vuoropäivinä. Kuitenkin lain valmistelun arviomuistioon on annettu eri toimijoilta lausuntoja siitä, että jakopäivät tulisi olla kiinteästi sidottuja tiettyihin viikonpäiviin. Tämä olisi kohtalokasta postityöntekijöille ja viimeistään määrittäisi sen, että työtä olisi tarjolla vain muutamana päivänä viikossa vähäisillä viikkotunneilla. Alalle muodostuisi valtava joukko työssäkäyviä köyhiä, jotka olisivat pakotettuja hakemaan elantonsa ikävimmillään toimeentulotukena.

Helsingin osasto peräänkuuluttaa päättäjiltä ja alan eri toimijoilta vastuullisuutta ja ymmärrystä siitä, mitä seurauksia päätöksillä ja työehtoshoppailulla saadaan aikaan.

Syytä on myös kysyä, mitä asiakas – lähettävä ja vastaanottava – haluaa. Halutaanko alati vaihtuvilla resursseilla hoidettua epävarmaa palvelua, jota tekevät työssäkäyvät köyhät.

Lisätietoa:
Jarmo Pakkanen, varapuheenjohtaja 040 742 5940 ja Riitta Sievilä, tiedottaja 044 514 2832

VUOSIKOKOUKSESSA 20.3.2021 TEHDYT HENKILÖVALINNAT

Osaston vuosikokous pidettiin 20.3. hybridinä eli osallistujia oli paikan päällä ja Teamsin päässä. Ajankohtaiskatsauksen piti liiton tiedottaja Juha Pöyry, joka osaston jäsenenä osallistui myös päätösten tekoon.

Puheenjohtajaksi valittiin Satu Ollikainen.

Vuoden 2021 toimikunta on: Ivovaara Rasmus, Pakkanen Jarmo, Pohjanvuori Pertti, Rajala Juhani, Viitaniemi Jaana ja Väisänen Timo. Vapaaehtoisesti varajäseniksi ilmoittautuneiden järjestys arvottiin seuraavaksi: Sievilä Riitta, Matilainen Olli ja Heinävaara Tuomo.

Liittokokousedustajiksi valittiin: Airaksinen Seppo, Ivovaara Rasmus, Lappalainen Jaana, Lundström Linda, Matilainen Olli, Pakkanen Jarmo, Pohjanvuori Pertti, Rajala Juhani, Sievilä Riitta, Viitaniemi Jaana ja Väisänen Timo. Varaedustajiksi valittiin: Kari Tuula, Neuvonen Teemu ja Mäkinen Jere.

VUOSIKOKOUS LAUANTAINA 20.3.2021

NÄIN OSALLISTUT VUOSIKOKOUKSEEN

Koronatilanteesta ja alueellisista kokoontumisrajoituksista johtuen kokous pidetään hybridinä, johon voi osallistua seuraavasti:

• Paikan päälle Hakaniemisaliin 2*6 henkilöä (=12)
• Paikan päälle Siltasaarenkadulle 6 henkilöä
• Etänä Teams-sovelluksen kautta
• Kokoukseen paikan päälle saapuvilta vaaditaan ennakkoilmoitus perjantaihin 19.3. mennessä numeroon 040 588 4023
• Teams-sovelluksen kautta osallistuvien tulee lähettää sähköpostiosoitteensa perjantaihin 19.3. mennessä s-postiin
satu.ollikainen@posti.com
• Teamsin kautta osallistuville postitetaan ”lounaskuponki” kokouksen jälkeen

VUOSIKOKOUS 2021

VUOSIKOKOUSKUTSU 2021

PAUn Helsingin osasto ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Kuljetusliittojen Hakaniemi-salissa osoitteessa John Stenbergin ranta 6 lauantaina 20.3.2021 alkaen klo 11.00. Kahvitarjoilu kello 10.30.

Osaston vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat:
•Valitaan osaston puheenjohtaja ja toimikunta.
•Esitetään edellisen vuoden 2020 tili- ja toimintakertomus.
•Hyväksytään talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2021.
•Valitaan liittokokousedustajat.
•Käsitellään liittokokous- ja valtuustoaloitteet.

Lisäksi
•PAUn ajankohtaiskatsauksen pitää PAU:sta Juha Pöyry.

Kokouksen jälkeen osasto tarjoaa vaihtoehtoisen ruokailumahdollisuuden.

Sitovat ilmoittautumiset kokousruokailun vuoksi viimeistään keskiviikkona 17.3.2021 tekstiviestillä numeroon 040 588 4023 tai 044 514 2832 tai sähköpostilla pau.helsinginosasto@gmail.com.

TERVETULOA PÄÄTTÄMÄÄN JA KESKUSTELEMAAN!

Tulethan kokoukseen vain terveenä ja muistat hyvän käsihygienian. Kokouksessa käytettävissäsi on kasvomaskeja ja käsidesiä. Koronatilanteen vuoksi kokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä. Tällöin tarvitset TEAMS-sovelluksen, joka voidaan ladata joko puhelimelle tai tietokoneelle. Mikäli osallistut etänä, ilmoitathan sähköpostiosoitteesi, jotta voimme lähettää kokouksen TEAMS-linkin.

Ota jäsenkortti mukaan kokoukseen.

Toimikunta

Pyydetään esityksiä kevätvaltuuston kokoukseen, Talvipäivät 2021 siirretty huhtikuulle!

POSTI- JA LOGISTIIKKA-ALAN UNIONI PAU ry:n LIITTOVALTUUSTON KEVÄTKOKOUS 14.4.2021 HELSINGISSÄ

•Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Helsingin osasto kerää jäsenistönsä valtuustolle esittämät esitykset ja toimittaa ne liittoon. Kirjaa esityksesi perusteluineen. Esitykset tulee lähettää osaston sähköpostiin pau.helsinginosasto@gmail.com torstaihin 25.2.2021 mennessä.

ESITYKSIÄ TEKEMÄLLÄ VOIT VAIKUTTAA ASIOIHIN!

TALVIPÄIVÄT 10.-11.4.2021 SEINÄJOELLA

•Talvipäivät on siirretty helmikuulta huhtikuulle. Talvipäivien liikuntalajit ja eläkeläistilaisuus on peruttu.
•Muista siirtää jo mahdollisesti varaamasi majoitus oikeaan ajankohtaan.
•Osaston tarjoamalle illalliselle tai muihin ruokailuihin ei tarvitse ilmoittautua uudestaan.
•Jos vasta nyt päätät lähteä mukaan Talvipäiville, niin vielä kerkeät ilmoittautua ruokailuihin! Kaikkiin ruokailuihin on ilmoittauduttava viimeistään 11.3. osaston sähköpostiin pau.helsinginosasto@gmail.com. Nimi ja mikä/mitkä ruokailut.
Illallisen maksaa osasto. Lounas/lounaat tulee maksaa viimeistään 11.3. tilille: PAU:n Helsingin osasto FI97 5541 2820 0128 14.

LÄHDE MUKAAN PAULAISTEN TALVIPÄIVILLE!

Ruokalistat:

La 10.4.2021

Lounas 12,80 euroa / henkilö, Seinäjoki Areena
Herkullinen ja raikas salaattipöytä
Broileria ratatouille, Yrttiriisiä
Paahdettua kaudenkasvista
Sienipasta
Leipäpöytä ja levitteet
Makuvesibaari
Omenapiirakka ja vaniljakastike
Kahvi/tee

Illallisbuffet 29,50 euroa / henkilö, Lakeus Matador
Vihersalaattia ja vinaigrettea
Marinoituja tomaatteja
Mummon kurkkuja
Maalaispastasalaattia
Savulohisalaattia
Karpalo-coleslaw’ta
Metsäsienisalaattia
Lasimestarin siikaa
Talon leipää ja kirnuvoita
Lohta yrtti-smetanakuorrutteella
Porsaan sisäfileetä ja pippurikastiketta
Lohkoperunoita ja lämpimiä kasviksia
Punajuuri-aurajuustovuokraa
Kahvi / tee
Kropsua hillolla ja kermavaahdolla
Ruokajuomana jäävesi ja maito sisältyvät hintaan.

Su 11.4.2021

Lounas 15 euroa / henkilö, Lakeus Matador
Salaattibuffet
Karamellisoitua Pulled Porkia
Bataattilohkoja
Kasvisgratiinia
Kahvi / tee
Talon suklaakakkua
Ruokajuomana jäävesi ja maito sisältyvät hintaan.

PAUn XVI TALVIPÄIVÄT SEINÄJOELLA 20.-21.2.2021

Koronatilanteesta huolimatta Talvipäivien järjestelyt ovat täydessä vauhdissa. Koronatilanne saattaa kuitenkin vaikuttaa Talvipäivien toteutumiseen. Lauantaina Seinäjoki Areenassa ohjelmassa avajaiset, ammattiryhmäpalaverit, eläkeläistilaisuus ja liikuntatapahtumat. Iltajuhla ja sunnuntain työehtoklinikka pidetään Sokos Hotel Lakeudessa.

Helsingin osasto tarjoaa jäsenilleen illallisen sekä korvaa kuitteja vastaan yhden yön majoituksen ja matkat halvimman matkustustavan mukaan.

Talvipäivien liikuntalajit: Salibandy kello 11-16 (maalivahti+viisi kenttäpelaajaa), lentopallo kello 11-16 (4-6 kenttäpelaajaa) ja keilaus naisten tai miesten sarja harraste- tai kilpasarjassa. Osasto kokoaa joukkueet joukkuelajeihin, jos ilmoittautuneita on riittävästi. Keilailun osalta ilmoittautumiset jo nyt sitovasti. Kaikkiin lajeihin ilmoittautumiset osaston sähköpostiin pau.helsinginosasto@gmail.com viimeistään 31.12. Nimi/laji/sarja.

Majoitus tulee varata itse. Muutamia huoneita on varattu Seppo Airaksisen toimesta, lisätietoja seppo.airaksinen@posti.com, 050 572 3805. Majoitusvaihtoehtoja:
• Sokos Hotel Lakeus Standard 98€ 1hh, 118€ 2 hh, Superior 20-25€ lisähintaan. Hintaan sisältyy aamiainen. 0107648000, lakeus.seinajoki@sok.fi
• Sokos Hotel Vaakuna, Standard 103€ 1hh, 123 € 2 hh, Superior 20-30€ lisähintaan. Hintaan sisältyy aamiainen. 0107647000, vaakuna.seinajoki@sok.fi
Sokos hotellien varaustunnus BPAU2021 Ryhmävaraukset sekä ennakkolaskun haluavat myyntipalvelu.seinajoki@sokoshotels.fi, 0107648100 arkisin kello 9-16.
• Scandic Seinäjoki, varaustunnus BPAI190221, Cabin (ei ikkunaa) 75 € 1hh ja 95 € /2hh. Standard twin 80 € /1hh ja 100 € /2hh. Hintaan sisältyy aamiainen. 0624130019, seinajoki@scandichotels.com
• Hotelli-Ravintola Alma, Alman päärakennus ja Alman Uusi Torni 98€ / 1hh ja 128€ / 2hh. Huonehinnat sisältävät paikoituksen, saunaosaston käytön sekä aamiaiset pääsalissa, 064215200 tai 0405615079.

Kaikkiin ruokailuihin on ilmoittauduttava viimeistään 31.12. osaston sähköpostiin pau.helsinginosasto@gmail.com. Nimi ja mikä/mitkä ruokailut.

Illallisen maksaa osasto. Lounas/lounaat tulee maksaa viimeistään 31.12. tilille:
PAU:n Helsingin osasto FI97 5541 2820 0128 14.

La 20.2.2021
Lounas 12,80 euroa / henkilö. Seinäjoki Areena
Herkullinen ja raikas salaattipöytä
Broileria ratatouille, Yrttiriisiä
Paahdettua kaudenkasvista
Sienipasta
Leipäpöytä ja levitteet
Makuvesibaari
Omenapiirakka ja vaniljakastike
Kahvi/tee

Illallisbuffet 29,50 euroa / henkilö. Lakeus Matador
Vihersalaattia ja vinaigrettea
Marinoituja tomaatteja
Mummon kurkkuja
Maalaispastasalaattia
Savulohisalaattia
Karpalo-coleslaw’ta
Metsäsienisalaattia
Lasimestarin siikaa
Talon leipää ja kirnuvoita
Lohta yrtti-smetanakuorrutteella
Porsaan sisäfileetä ja pippurikastiketta
Lohkoperunoita ja lämpimiä kasviksia
Punajuuri-aurajuustovuokraa
Kahvi / tee
Kropsua hillolla ja kermavaahdolla
Ruokajuomana jäävesi ja maito sisältyy hintaan

Su 16.2.2021
Lounas 15 euroa / henkilö, Lakeus Matador
Salaattibuffet
Karamellisoitua Pulled Porkia
Bataattilohkoja
Kasvisgratiinia
Kahvi / tee
Talon suklaakakkua
Ruokajuomana jäävesi ja maito sisältyy hintaan

LÄHDE MUKAAN PAULAISTEN TALVIPÄIVILLE!

HALVALLA EI SAA HYVÄÄ!

POSTIN LAATUONGELMAT: HALVALLA EI SAA HYVÄÄ
Liittovaltuuston kannanotto julkaistu: 06.11.2020, 13:50
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn liittovaltuusto muistuttaa, että postinjakelun laatuongelmiin vaikuttaa työehtoshoppailu, jakelukilpailu ja huonot ratkaisut henkilöstöpolitiikassa. Samalla kun Posti irtisanoo ja osa-aikaistaa omia työntekijöitä se hakee uusia työntekijöitä huonommilla työehdoilla alihankinnan ja vuokratyövoiman kautta.

Postinjakelun laatuongelmat eivät johdu yksistään Postista. Suomessa toimii Postin lisäksi tällä hetkellä 16 jakeluyritystä, jotka jakavat kirjeitä, lehtiä ja mainoksia. Postille palautui esimerkiksi syyskuussa tuhansia PKS Jakelu Oy:n väärin jaettuja kirjeitä. Yksi yhtiön omistaja Sanoma uutisoi Helsingin Sanomissa Postin jakeluvirheistä (ei kuitenkaan omista) viimeksi lokakuussa. Kilpailevissa jakeluyrityksissä noudatetaan niin ikään vuokratyöyritysten ja alihankkijoiden tapaan alan heikompaa työehtosopimusta. Postinjakelussa kilpailua hupenevista markkinoista käydään työntekijöiden työehtoja ja palkkoja polkemalla.

HALPA TYÖEHTOSOPIMUS EI ELÄTÄ
Viime vuosina on noussut esiin ilmiö nimeltä työehtoshoppailu. Työntekijöitä on useilla aloilla siirretty halvemman työehtosopimuksen piiriin, joka on tarkoittanut merkittäviä heikennyksiä työntekijöiden palkkoihin ja työehtoihin. Postissa työehtoshoppailua jatketaan palkkaamalla yhä enemmän työntekijöitä vuokratyövoiman ja alihankinnan kautta. Vuokratyönantajat ja alihankintayritykset noudattavat työntekijöihinsä pääasiassa alan halvempaa työehtosopimusta, jossa palkat ja muut työehdot ovat selvästi heikommat kuin alan yleissitovassa Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksessa.

Halpa työehtosopimus ei elätä. Varsinkin pääkaupunkiseudulla vuokratyöntekijöiden vaihtuvuus on suuri, kun työntekijät huomaavat, että palkka ei riitä elämiseen. Harva työntekijöistä pysyy hommissa edes kuukautta, useat vain muutaman päivän. Mikä tahansa muu työ kiinnostaa, kuin fyysisesti raskas, matalapalkkainen osa-aikatyö. Myös kielitaito on ongelma. Kaikilta vuokratyöntekijöiltä ei vaadita suomen kielen osaamista, joka vaikuttaa luonnollisesti jakelun laatuun.

PAUn liittovaltuusto painottaa, että suomalaisten luottamus Postiin ja yleisesti postinjakelun laatuun voidaan yhä palauttaa. Käytännössä tämä edellyttää inhimillistä henkilöstöpolitiikkaa ja työehtokikkailun lopettamista.

Lisätietoja:
Heidi Nieminen, puheenjohtaja, puh. 050 340 3217
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU on posti-, viestinvälitys- ja logistiikka-aloilla toimivien noin 26 000 toimihenkilön ja työntekijän vahva ammattiliitto. PAU on Postin suurin työntekijä- ja toimihenkilöjärjestö.

ÄÄNESTÄ HENKILÖSTÖN EDUSTAJA POSTIN HALLITUKSEEN

Äänestysaika päättyy sunnuntaina 11.10. klo 23.59.

Posti Groupin hallitus etsii henkilöstön edustajaa hallitukseen! Käy äänestämässä oman henkilöstöryhmäsi ehdokasta, ja vaikuta siihen, kuka edustaa Postin henkilöstöä Posti Groupin hallituksessa!

Vaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki Posti Groupiin kuuluvien suomalaisten yhtiöiden työntekijät. Äänestämään pääset tämän linkin takaa: https://sahkoinenvaali.fi/aanesta/ Äänestämiseen tarvitset vain verkkopankkitunnukset.

Olen ehdolla henkilöstön edustajaksi Postin hallitukseen

Satu Ollikainen, postin jakelun ja käsittelyn valtakunnallinen pääluottamusmies. Postissa olen ollut 25 vuotta, joten Posti yrityksenä on hyvin tuttu.

Vuodesta 2004 alkaen olen ollut päätoiminen edunvalvoja, ensin alueluottamusmies, sitten alueellinen pääluottamusmies ja vuodesta 2018 lähtien valtakunnallinen pääluottamusmies. Vuosina 2013 – 2017 toimin PAUn liittovaltuuston puheenjohtajana ja vuodesta 2017 alkaen olen ollut PAUn liittohallituksen 1. varapuheenjohtaja.

Työtä teen suurella sydämellä työntekijöiden eteen. Pitkä työura ja edunvalvonta auttavat ymmärtämään myös muitakin liiketoimintoja kuin vain postin jakelua ja käsittelyä. Mikäli minut valitaan hallitukseen, on minulla jo olemassa hyvät suhteet sekä työantajaan, että työntekijäpuoleen, joita kautta asioita voidaan viestittää molempiin suuntiin.

Postin hallitukseen haluan viestittää sitä, kuinka tärkeä voimavara on hyvä, ammattitaitoinen ja motivoitunut työntekijä. Tämä on tämänhetkisessä työelämässä täysin unohtunut, osa-aikaistamiset, silppu- ja pätkätyö ovat siitä esimerkkinä. Hyvä henkilöstöpolitiikka auttaa yritystä myös pärjäämään epävakaassa tilanteessa.

KÄYTÄ ÄÄNIOIKEUTTASI JA ÄÄNESTÄ