107, 3/2022

Maaliskuun 2022 vuosikokouksen päätösasioita

• Osaston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Satu Ollikainen.
• Liiton hopeinen ansiomerkki myönnettiin pitkään edunvalvonta-/toimikuntatehtävissä työskennelleille seuraaville henkilöille: Seija Frisk Vantaa 30, Jukka Laakso Hki 30, Teemu Lakso Hki 18, Kari Lehto Hki 75, Teemu Sinnemäki Hki 30 ja Jaana Viitaniemi Kirkkonummi.

• Posti- ja logistiikka-alan unionin Töölön osasto on purkautunut ja jäsenet on siirretty Helsingin osastoon 1.2.2022. Osastossa alkaa Töölön työhuonekunnan toiminta, jonka vetäjiksi vuosikokous valitsi Teemu Sinnemäen, Jukka Laakson ja Jukka Hailin.

• Vuosikokous hyväksyi PAUn liittokokouksessa 2021 käsitellyn sääntömuutoksen. Uusien sääntöjen 6. § kohta 7 mukaisesti: Vanhuuseläkkeelle, varhennetulle vanhuuseläkkeelle tai kokonaan työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet ja siirtyvät jäsenet voivat jatkaa jäsenyyttään osaston eläkeläisjäseninä, mikäli he ilmoittavat siitä osastolle tai liiton toimistoon kuukauden sisällä eläkkeelle siirtymisestä. Muussa tapauksessa osaston toimikunta voi erottaa jäsenen.

• Vuosikokous valitsi vuoden 2022 toimikunnan jäsenet, joille järjestäytymiskokouksessa valikoituivat tehtävät seuraavasti:
varsinaiset jäsenet:
Jarmo Pakkanen, Helsinki 10, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja
Jaana Viitaniemi, Kirkkonummi, varasihteeri
Timo Väisänen, Helsinki 70, jäsenvastaava
Jukka Haili, Helsinki 10, tositteiden tarkastaja
Sari Kolehmainen, Espoo 77
Pertti Pohjanvuori, Helsinki 98
varajäsenet:
Seppo Airaksinen, alueellinen perusjakelun työsuojeluvaltuutettu
Riitta Sievilä, alueellinen perusjakelun pääluottamusmies, sihteeri, tiedottaja
Juhani Rajala, Helsinki 10, tositteiden tarkastaja