• Vuosikokouksessa osaston toimintaa hoitamaan valitut henkilöt.

Toimikunta 2021

PAUn Helsingin osaston toimikunnan kokoonpanoon kuuluvat puheenjohtaja, 6 varsinaista jäsentä sekä 3 varajäsentä. Toimikuntalaisiin saa halutessaan yhteyden joko soittamalla puheenjohtajalle tai lähettämällä sähköpostia alla olevaan osaston sähköpostiosoitteeseen.

info@pauhki.net

Osasto

Osaston tarkoituksena on toimia jäsentensä taloudellisten ja sosiaalisten etujen ja oikeuksien parantamiseksi niin työelämässä kuin yhteiskunnassakin. Toiminnassa on huomioitava myös PAU:n liittokokouksen, liittovaltuuston kuin liittohallituksenkin tekemät päätökset ja ohjeistukset. Osaston sääntömääräinen vuosikokous, jossa valitaan uusi toimikunta, järjestetään aina maaliskuussa.

Toimikunta

Toimikunta on osaston tarkoituksen toimeenpaneva elin, joka pyörittää osaston käytännön toimintaa. Se kokoontuu keskimäärin kolmen viikon välein, paitsi kesällä ja joulunaikaan. Se vastaa mm. osaston taloudesta, julkaisu- ja tiedotustoiminnasta, koulutus-, tiedotus- ja vapaa-ajantilaisuuksien järjestämisestä, esitysten ja aloitteiden sekä julkisten lausuntojen tekemisestä.

© 2021 Copyright - PAU Helsingin osasto