• Edunvalvonta

    Et ole yksin. Ota rohkeasti yhteyttä, jos sinulla on ongelmia työelämässä tai kysymyksiä omista oikeuksistasi.

Päätoimiset edunvalvojat
työntekijöiden tukena

Riitta Sievilä

Alueellinen pääluottamusmies Helsinki

Alueellisen pääluottamusmies Riitta Sievilän toimialueena on Helsinki. Hänen tehtäviinsä kuuluu yleinen edunvalvonta jakelutoimipaikoissa ja toimiminen varsinaisena luottamusmiehenä paikoissa, joissa omaa luottamusmiestä ei ole. Edustettavien toimipaikkojen määrä on 20 sekä lisäksi polkupyöräkorjaamo Ilmalassa. Pääluottamusmiehen neuvottelukumppaneina työnantajapuolella ovat esimiehet ja aluejohto. Riitta on toiminut erilaisissa edunvalvontatehtävissä vuodesta 2007 lähtien ja pääluottamusmiehenä vuodesta 2018.

Palvelutuotanto Etelä-Suomi | Perusjakelu Helsinki | PL 614 | 00231 Hki | p. 044 514 2832 | riitta.sievila@posti.com

Asmo Juvanoja

Alueellinen pääluottamusmies Espoo, Vantaa ja Kauniainen

Alueellinen pääluottamusmies Espoo, Vantaa ja Kauniainen
Asmo Juvanojan toimialueeseen kuuluvat Espoo, Vantaa ja Kauniainen. Hänen tehtäviinsä kuuluvat jakelutoimipaikkojen yleinen edunvalvonta sekä toimiminen varsinaisena luottamusmiehenä niissä toimipaikoissa, joissa paikallista luottamusmiestä ei ole. Alueella on edustettavia toimipaikkoja 14. Pääluottamusmiehen neuvottelukumppaneina ovat työnantajapuolen esimiehet ja aluejohto. Asmo on toiminut edunvalvontatehtävissä jo lähes 30 vuoden ajan ja pääluottamusmiehenä vuodesta 2008 alkaen.

Palvelutuotanto Etelä-Suomi | Perusjakelu Espoo, Vantaa ja Kauniainen | PL 614 | 00231 Hki | p. 040 315 4355 | asmo.juvanoja@posti.com

Seppo Airaksinen

Työsuojeluvaltuutettu Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen

Seppo Airaksinen valittiin pääkaupunkiseudun työsuojeluvaltuutetuksi vuonna 2016. Vantaalaistaustainen Seppo toimi aiemmin oman toimipaikkansa luottamusmiehenä sekä työsuojeluasiamiehenä. Hänen toimialueeseensa kuuluu 33 jakelutoimipaikkaa. Työsuojeluvaltuutetun tehtäviä, valintaa ja oikeuksia säätelee Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta eli niin sanottu työsuojelun valvontalaki. Tehtävät ovat hyvin laaja-alaisia muun muassa erilaisista valvonta- ja edustustehtävistä psyykkisen ja fyysisen työhyvinvoinnin edistämiseen, työolojen parantamiseen ja työtapaturmien ennaltaehkäisyyn. Työsuojeluvaltuutettu on kaikkien työntekijöiden edustaja työsuojeluasioissa.

Palvelutuotanto Etelä-Suomi | Perusjakelu pääkaupunkiseudun alue | PL 614 | 00231 Hki | p. 050 5723 805 | seppo.airaksinen@posti.com

Riitta Sievilän sijaisen yhteystiedot:

Petra Peltomäki
Alueellinen varapääluottamusmies
Palvelutuotanto Etelä-Suomi
Helsinki perusjakelu
PL 614
00231 Helsinki

p. 050 590 6701
petra.peltomaki@posti.com

Asmo Juvanojan sijaisen yhteystiedot:

Teemu Neuvonen
Alueellinen varapääluottamusmies
Palvelutuotanto Etelä-Suomi
Espoo – Vantaa perusjakelu
PL 614
00231 Helsinki

p. 0400 931 753
teemu.neuvonen@posti.com

Seppo Airaksisen sijaisen yhteystiedot:

Mika Kukkola
1. varatyösuojeluvaltuutettu
Palvelutuotanto Etelä-Suomi
Pääkaupunkiseutu perusjakelu
PL 614
00231 Helsinki

p. 040 355 0703
mika.kukkola@posti.com

Mitä on edunvalvonta?

Työntekijöiden oikeuksien valvominen on liiton tärkein edunvalvontatehtävä. Liiton edustajat valvovat, että työnantaja noudattaa lakeja ja neuvoteltuja sopimuksia. Pääluottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, toimipaikkojen luottamusmiehet ja työsuojeluasiamiehet auttavat ja neuvovat jos työnantaja rikkoo työntekijän perusoikeuksia.

Työntekijöiden perusoikeuksien kivijalka on PAU:n neuvottelema työehtosopimus (TES). PAU on siinä neuvotellut mm. palkoista, työaikakorvauksista, vuosilomista, sairausajan palkoista, vuosityöajanlyhennyksistä yms.

TES on jäsenetu, jonka etuja ei voi saavuttaa ilman jäsenistöä ja mahdollisimman suuren järjestäytymisasteen synnyttämää joukkovoimaa. Siksi on tärkeää, että mahdollisimman moni postinjakaja on liittynyt PAU:hun.

Työntekijällä on aina oikeus pyytää edunvalvoja mukaansa työnantajan / esimiehen kanssa käytäviin keskusteluihin ja neuvotteluihin. Edunvalvojilla on salassapitovelvollisuus.

© 2019 Copyright - PAU Helsingin osasto