OSASTON KANNANOTTO

Helsingin osaston jäsenkokous päätti ottaa kantaa Postin jakelupäiväuudistukseen. Medialle on lähetetty alla luettavissa oleva kannanotto, joka on julkinen ja sitä saa mieluusti levittää kaikissa medioissa. Levitä, jos olet samaa mieltä kanssamme! Kiitos.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn Helsingin osaston kannanotto

Posti on unohtanut henkilöstön työssä jaksamisen

Jakelun kevennetty tiistai aiheuttaa jakajille epäinhimillistä kuormitusta viikon muina päivinä.

Posti on unohtanut henkilöstön työssäjaksamisen. Työtaakka ei jakaudu enää tasaisesti eri päiville. Työntekijät purkavat ruuhkautuneita postimääriä tehden useita yhdeksän tunnin työpäiviä viikossa. Valitettavasti postimäärien kasautuminen aiheuttaa sen, että asiakkaat saavat postinsa vasta illalla tai useita päiviä myöhässä.

Muiden kuin tiistaipäivien postinkulku on pahasti ruuhkautunut. Ylikuormitus heikentää työtehoa ja kasvattaa tapaturmariskiä. Työn laatu kärsii ja asiakkaan laatikkoon saattaa päätyä väärää postia.

Vapaana pidetyn tiistain työtunnit on tehtävä muina päivinä. Täten päivistä muodostuu ennätyspitkiä. Tiistaina työssä olevat eivät lepää. Tiistaisin työskentelevät tekevät omien töidensä lisäksi vapaapäivillä olevien työt ja usein myös jakavat maanantailta jakamatta jäänyttä postia.

PAUn Helsingin osasto korostaa, että postinjakajat tekevät kuitenkin parhaansa, että asiakkaat saisivat postinsa ajoissa.

Perhe-elämä kärsii

Posti ei huomioi velvollisuuttaan työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. Postin johtaja Yrjö Eskola kirjoittaa blogissaan seuraavaa: ”Vaikka tiistaina ei jaeta kaikkia tuotteita, se ei ole ruuhkauttanut keskiviikon postinjakelua. Uudistukselta odotetaan paitsi säästöjä myös parempaa työssäjaksamista. Hyvin suunniteltu resursointi ja tiistain oma jakelureitistö antaa mahdollisuuden vaikkapa viikolla pidettävään vapaapäivään.”

Työssäjaksamisen tukemista tai työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista ei ole se, että työntekijöiden työhönsidonnaisuutta kasvatetaan uusilla työaikajärjestelyillä, jotka pidentävät työpäivien pituutta sekä lasten hoitopäiviä tai yksinoloa huomattavasti.

Henkilöstön jaksamiseen liittyvät laiminlyönnit, työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen puutteet sekä työntekijöiden syyttäminen saamattomasta työstä vaikeuttavat yhteistyötä. Helsingin osasto pitää työaikamuutoksia pelkkinä säästötoimenpiteinä ja jakelupäiväuudistusta epäonnistuneena.

 PAU:n Helsingin osasto edustaa noin 1300 postinjakajaa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa.

PAU:n Helsingin osasto, Toimikunta

Lisätietoja:

Satu Ollikainen, osaston puheenjohtaja, puh. 040 588 4023

Jarmo Pakkanen, varapuheenjohtaja, puh. 040 742 5940

Vuosikokouksen kannanotto 25.3.2017

Rajatonta työnantajien ahneutta – kun mikään ei riitä

 

Julkisuudessa on esitetty jatkuvasti lausumia, joissa muun muassa yleistä palkkatasoa on pidetty liian korkeana. Jopa työpaikkojen luottamusmiehiä sekä yleissitovia työehtosopimuksia on pidetty tarpeettomina. Kiihkeästi tavoitellaan myös paikallista sopimista. Kansallista kilpailukykyä ollaan nostamassa työnantajaleirin ja maan hallituksen mukaan.

 

Yleissitovuus ja työehtosopimukset ovat työntekijän turva, eivät kehityksen este. Molemmista on pidettävä kiinni. Työehtosopimus on työehtojen minimi, mutta on mahdollista sopia asioista sitä paremminkin. Usein tuntuu unohtuvan, että paikallinen sopiminen onnistuu nyt jo – ja onhan niin tehtykin. Kyse on vain halusta neuvotella. Luottamusmiehet ovat neuvotteluihin käytettävissä.

 

Työnantajien – Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen Yrittäjät etunenässä – vaatima paikallinen sopiminen tarkoittaa vain ja ainoastaan työntekijöiden etujen heikentämistä. Kyse ei ole mistään muusta kuin EK:n ja SY:n halusta maksimoida yritysten voitot minimoimalla työntekijöiden palkat ja työehdot.

 

Suomen asemaa maailmalla ei paranneta palkanalennuksilla, etujen leikkauksilla ja kuuden minuutin kikyillä. Jos aidosti olisi kyse Suomen kilpailukyvystä, panostettaisiin laadukkaisiin vientituotteisiin, tuotekehitykseen, terävään myyntityöhön ja osaaviin johtajiin. Samaan pakettiin kuuluvat myös tasokas yleinen koulutus sekä työntekijöiden motivointi ja arvostava kohtelu.

 

Työntekijöitä kyykyttämällä ei saada aikaan haluttua ketteryyttä työmarkkinoille, eikä pystytä ylläpitämään kotimarkkinoiden kysyntää, vaan luodaan kapinamielialaa ja jonoja sosiaaliapuluukuille. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan – ja myös johtajamiljonäärien kannalta on parempi, ettei kansa jakaudu rutiköyhiin ja upporikkaisiin.

 

Työntekijät ovat työmarkkinajoustonsa tehneet. Seuraavaksi on johtajakaartin vuoro – ahneuden ja ylimielisyyden on loputtava.

 

PAU:n Helsingin osasto ry

 

PAU:n Helsingin osasto ry

Vuosikokouksen julkinen kannanotto Helsingissä 25.3.2017.

Kokouksesta luettavissa lisää tästä.

PAU:n Helsingin osasto on Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU:n pääkaupunkiseudun ammattiosasto, joka edustaa pääasiassa alueensa postinjakajia. 

Vuosikokouskutsu 2017

PAU:n Helsingin osasto ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Hotelli Arthurin (Vuorikatu 19, Kaisaniemi) juhlasalissa lauantaina 25.3.2017 alkaen kello 11:00

 

 

 

 

 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:
– valitaan osaston puheenjohtaja ja toimikunta
– esitetään edellisen vuoden tili- ja toimintakertomus
– hyväksytään talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Lisäksi
– palkitaan vuoden 2016 edunvalvontateko tai -tekijä
– päätetään osaston kannanotosta
– valitaan 13 edustajaa PAU:n XXV liittokokoukseen 7.-9.6.2017
– ajankohtaiskatsauksen esittää PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen

Kokouksen jälkeen osasto tarjoaa lounaan noutopöydästä ravintola Arthurissa.

Sitovat ilmoittautumiset kokousruokailuun 19.3.2017 mennessä tekstiviestitse numeroon 050 590 6701 tai sähköpostitse osoitteeseen info@pauhki.net. Muista mainita mahdollinen erityisruokavalio.

Esitykset edunvalvontapalkinnon saajiksi 26.2.2017 mennessä sähköpostitse osoitteeseen info@pauhki.net tai osaston puheenjohtajalle satu.ollikainen@posti.com

Tervetuloa mukaan päättämään ja keskustelemaan!

Otathan jäsenkorttisi mukaan saapuessasi kokouspaikalle.

Toimikunta

Helsingin osaston kannanotto

imgp4960-copy

POSTILAIN KIRJAIN EI TÄYTY

Me pääkaupunkiseudun postinjakajat olemme aitiopaikalta seuranneet postinjakelun jatkuvasti heikkenevää tilaa omalla alueellamme Helsingissä, Vantaalla, Espoossa ja Kauniaisissa – sekä samalla myös koko Suomessa.

Postinsaajat ovat aiemmin voineet luottaa siihen, että posti jaetaan säännöllisesti viitenä päivänä viikossa ja että se tulee ajallaan. Enää ei ole niin. Posti on oma-aloitteisesti heikentänyt jatkuvilla irtisanomisilla, jakelutoimipaikkojen keskittämisillä ja työtapamuutoksilla jakelua niin, ettei alimitoitettu jakeluhenkilöstö enää pysty täyttämään Postin omia palvelulupauksia, puhumattakaan yleispalveluvelvoitteen täyttämisestä. Henkilöstövaje on jatkuva, eivätkä sen paikkaamiseksi vuokratyövoima ja määräaikaiset työntekijät riitä.

Jakajina teemme minkä ehdimme, että pystyisimme palvelemaan asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla, mutta meiltä on viety työkalut. Ylityötäkään emme voi määrättömästi tehdä, eikä se voi olla vallitseva tapa toimia. Vastaan tulevat työaikalaki ja henkilöstön jaksaminen. Paikoin ylityö on ollut toisaalta kiellettyä. Vakituista henkilökuntaa täytyy Postissa yksiselitteisesti olla riittävästi ja työmenetelmien täytyy olla asianmukaisia, muuten palvelun laatua ei voida taata.

Postilain mukaan koko maassa on oltava saatavilla pysyvä ja tasapuolinen postipalvelujen yleispalvelu. Palveluun kuuluvat kirjelähetykset on keräiltävä ja jaettava vähintään kerran päivässä viitenä arkipäivänä viikossa. Velvoitteesta voidaan poiketa vain tietyin tilapäisin syin, ja palveluntarjoajalla eli Postilla on myös lisäksi oikeus poiketa siitä vaikeakulkuisilla saaristo- ja erämaa-alueilla enintään 300 talouden kohdalla.

Käytännössä postitta jää joka päivä varmuudella huomattavasti enemmän kuin 300 taloutta – niin haja-asutusalueilla kuin taajamissakin. Yksistään pääkaupunkiseudulla jää jakamatta tuhansia talouksia. On selvää, että näiden jakamattomien talouksien postien seassa on yleispalveluvelvoitteen piiriin kuuluvia lähetyksiä. Postilain kirjain ei täyty.

Onko postitoimintaa valvova Viestintävirasto ajan tasalla? Entä onko Postilla varaa menettää yhtäkään asiakasta huonolla palvelulla millään osa-alueella – oli velvoitteita tai ei.

Postipalvelu on yhteiskunnan peruspalvelu, eikä sitä pidä tarkoituksellisesti heikentää. Sähköinen viestinvälitys ei kata kaikkia tarpeita. Painetuille lehdille ja mainonnalle on yhä tilausta ja osa viranomaispostistakin lähetetään edelleen vain perinteisinä paperikirjeinä. Tiedonsaannin ja postinkulun on oltava nyt ja tulevaisuudessa tasavertaista ja luotettavaa valtakunnan joka kolkassa.

PAU:n Helsingin osasto ry
Toimikunta

Vahtikoira – Paikallista viivettä postinjakelussa

Postin poikkeamatiedotteista saa jatkuvasti lukea, että Postin perusjakelussa on paikallista viivettä.

Näkemiin – vaan ei hyvästi

Osaston toimitsija siirtyy toisiin tehtäviinAloitin osaston toimitsijan tehtävässä 1. elokuuta 2007, yhdeksän vuotta sitten. Minulla ei ollut käsitystä kuinka pitkään toimitsijana olen. Eläkehommaa en siitä ajatellut, mutta jonkin aikaa aioin olla. Read more

Vahtikoira – Strategiaa

Strategia tarkoittaa yksioikoisesti selitettynä sitä, että laaditaan suunnitelma, jolla pyritään saavuttamaan tavoiteltu päämäärä.

Vuosikokous 2016

Helsingin osaston vuosikokous pidettiin 19.3.2015 Hotelli Arthurissa Kaisaniemessä. Osasto juhlisti samalla 110-vuotista olemassaoloaan.

Jakeluryhmävastaava – loputon voimavarako?

Arkiaamu, kello on 6:00 ja jakeluryhmävastaava saapuu työpaikalle tuotevirtaohjaajien kanssa samoihin aikoihin. Pääosa jakajista tulee kello 6:30. Alkaa aamusählinki.